Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej

prowadzonej przez sklep internetowy Axel-przyczepy

 

§ 1

Informacje ogólne

 

 1. Regulamin zawiera zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym axel-sport.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze znajomością regulaminu i akceptacją jego postanowień.

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem axel-sport.pl jest prowadzony przez
  Axel-sport FHU Marta Bartkiewicz
  Adres: 35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 339
  NIP: 813-176-03-88
  REGON: 690081863
  Zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 6679 T (zwanym dalej Sprzedającym, sklepem).

 

 1. Operatorem sklepu internetowego axel-przyczepy.pl jest

Axel-sport FHU Marta Bartkiewicz
Adres: 35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 339
NIP: 813-176-03-88
REGON: 690081863

 

 1. Pełna zawartość strony jest własnością  Axel-sport FHU Marta Bartkiewicz , a w szczególności teksty, grafika, fotografie, oraz oprogramowanie (Software) są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie bez zgody ich właściciela jest zabronione.

 

§ 2

Produkty oferowane przez Sprzedającego

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie axel-przyczepy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad.

 

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i każdorazowo przekazywanej kupującemu 

 

 1. Ceny oferowanych przez Sprzedającego produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

§ 3

Zamawianie i przesyłanie produktów

 

1. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.axel-sport.pl po uprzedniej rejestracji umożliwiającej założenie własnego konta, lub też bez niej, jako użytkownik niezarejestrowany.

 

2.Rejestracja jest dobrowolna.  Rejestracja Klienta  ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy, faktury,  przy każdej kolejnej transakcji pomiędzy stronami  i umożliwia otrzymywanie rabatów.

 

3.Zakup produktu zamieszczonego na stronie internetowej sklepu następuje poprzez zamówienie produktu drogą telefoniczną za pośrednictwem numeru (017) 2210809 , poprzez adres e-mail allegro@axel-sport.pl lub za pośrednictwem  konta posiadanego przez Klienta , a wskazanego w pkt 1 niniejszego paragrafu.

 

4. Zamówienia złożone przez telefon będą przyjmowane w godzinach 9 -17 od poniedziałku do piątku. 


5. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych i bezbłędnie wypełnionych danych: imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, e-mail.

 

6.  W przypadku podania nieprawdziwych, lub niepełnych, błędnych  danych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

5. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności zamówionego towaru na magazynie, formy płatności oraz rodzaju przesyłki. Zamówienie złożone telefonicznie , mailowo w dniach poniedziałek- piątek  do godziny 13 realizowane jest do dwóch dni roboczych liczonych . Sklep nie pracuje w soboty i niedziele.

 

6. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

Czas realizacji  w postaci 2 dni roboczych liczony jest od godziny 8 następnego dnia tj. godziny pracy sklepu.

 

7. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone mailowo przez Sprzedającego.

 

8. Zamówiony towar Sprzedający dostarcza za pomocą firm kurierskich DHL i Siódemka. Kupujący ponosi koszty przesyłki zakupionego  towaru   podanymi każdorazowo przy dokonywaniu zakupu.

 

9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane kupujący może  nie przyjąć  przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.  

 

§ 4

Formy płatności

 

1.Możliwe są następujące formy płatności:

-        przelew bankowy

-        gotówka (jeżeli wybrano opcję odbioru osobistego)

-        płatność za pobraniem

-        raty.

 1. Wyboru formy płatności należy dokonać w trakcie składania zamówienia.

 

 1. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty będącej sumą zakupionych towarów i kosztów wysyłki.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu sumy określonej w ptk. 3 niniejszego paragrafu na konto Sprzedającego
 3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
 4. Kupujący razem z zakupionym towarem otrzyma dokument zwrotu towaru i paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną  przez

Axel-sport FHU Marta Bartkiewicz
Adres: 35-309 Rzeszów, ul. Podwislocze 2a
NIP: 813-176-03-88
REGON: 690081863

 

§ 4

Zasady zwrotu towaru zakupionego przez internet

 

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient może odstąpić od umowy kupna towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot należności następuje w ciągu 14 dni. Nie odbieramy przesyłek płatnych "za pobraniem".

  2. Wyżej wymienione warunki zwrotu nie dotyczą produktów wykonanych według indywidualnego zamówienia Klienta i nie dotyczą sprzedaży na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych.

 

3. O przysługującym Kupującemu prawie do odstąpienia od umowy Sprzedający poinformuje Kupującego na piśmie załączonym do przesyłki z zamówionym towarem.

4. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, zwrot towaru, którego dotyczy odstąpienie winien nastąpić jednocześnie z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu lub w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu.

5. Towar, którego dotyczy odstąpienie należy przesłać w stanie niezmienionym chyba że  zmiana wynikła w granicach zwykłego zarządu nad rzeczą, na adres sklepu  wraz z dokumentem zwrotu, ( nie dotyczy dowodu zakupu i faktury  )

6.  Zwrot należności za odesłany towar dokonany zostanie na numer konta lub adres podany w dokumencie zwrotu dołączonym do przesyłki  w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.

7.Sprzedający nie odbiera przesyłek odesłanych do siedziby Sprzedającego za pobraniem

8.Zwroty towarów proszę kierować na adres:  Axel-sport. ul. Krakowska 339, 35-213 Rzeszów, tel: 17 2210809.

 

§ 5

Inne informacje

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)  a nadto ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. ,ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176) oraz  wszelkie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedającego.